De Groene Verbinding is de natuurvisie in hoofdlijnen van de Natuurgroep Gestel genaamd 'De groene verbinding'.

Verbinding in fysieke zin omdat Sint-Michielsgestel een belangrijke ecologische verbinding vormt in het Groene Woud en natuurgebieden verbindt tussen ’s- Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Maar vooral ook verbinding in de zin dat we in deze visie beogen mens en natuur te verbinden, stedelijk gebied en buitengebied willen verbinden en in plaats van tegenstellingen te accentueren juist verbinding willen zoeken met andere belangrijke maatschappelijke functies. De insteek daarbij is om te zoeken naar hoe functies als natuur, economie en landbouw elkaar kunnen versterken.

Lees hier het volledige document, De Groene Verbinding.