Transformatie Haanwijk
Haanwijk voelt een beetje als de achtertuin en thuisbasis van Natuurgroep Gestel. De transformatie van het gebied is in volle gang. Wat gebeurt er toch allemaal?  Vrachtauto's, graafmachines en zandhopen bepalen het beeld. Dat past in het bredere plan van het werk aan natuurgebied Bossche Broek Zuid.

Dat is allemaal nodig om er weer een prachtig stuk natuur van te maken. We werken daarin nauw samen met Het Brabants Landschap en met Waterschap De Dommel. Hier lees je het formele plan van het Brabants Landschap.

100.000 kuub zand
Op Haanwijk en de Pettelaar worden de bestaande paden verbeterd. In de Dooibroeken wordt enorm veel grond verplaatst. Om een idee te geven: er wordt 100.000 kuub grond verzet, waarvan 40.000 kuub wordt gebruikt voor het dempen van sloten en het ophogen van dijken. De rest wordt afgevoerd. Omdat de grondsoorten zand, veen, en leem voorkomen, wordt zorgvuldig gekeken wat waar kan komen. Omdat het terrein zo nat is, gaat het transport via een baan van rijplaten.

Afvoer van water
Kleine sloten worden gedempt en de grote sloten verbreed “verontdiept”. De totale afvoercapaciteit blijft gelijk. Het water van landbouwpercelen wordt via een aparte sloot afgevoerd. De percelen worden 0 cm tot 40 cm afgegraven, afhankelijk van het fosfaatgehalte. 

Bloemrijke graslanden
Door verarming en een hoger grondwater niveau en kwel is het mogelijk om de terreinen in te richten als natte bloemrijke graslanden. Daarvoor wordt maaisel van vergelijkbare natuurgebieden in de buurt gebruikt. Dooibroeken is een samenwerkingsproject project van SBB en BL, de dijkjes van waterschap de Dommel.

Duizendknoop
En dan de beruchte Japanse duizendknoop. Op twee locaties wordt deze indringer tot 60 cm diep mechanisch uitgeriekt en gezeefd. Daarna moet deze plant waarschijnlijk nog jaren handmatig verwijderd worden.

Marterachtigen
In het gebied zijn een 12-tal takkenrillen neergelegd als schuilplaats voor kleine marterachtigen. Dat zijn plekken met opstaande takken/paaltjes in de grond waartussen je dood hout stapelt of vlecht.

Oud Herlaer
De plannen voor een buitenmuseum Out Herlaer starten op zijn vroegst in 2025. In het nieuwe plan worden er knoteiken geplaats bij Out Herlaer, op de plek waar vroeger een dijk heeft gelopen. Maar daarover later meer.