Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over actuele onderwerpen waar Natuurgroep Gestel mee bezig is op het terrein van natuur en landschap en versterking van de biodiversiteit in het bijzonder.

In 2018 hebben we ons visiedocument aan de raadsleden gepresenteerd; dat is sindsdien leidraad geweest voor onze communicatie naar de gemeente – waaronder het halfjaarlijks bestuurlijk overleg – en andere stakeholders. Eerder is er tussen Natuurgroep Gestel en de gemeente Sint-Michielsgestel een convenant gesloten waarin de samenwerking wordt gedefinieerd.

Lees meer: Actuele berichten over natuur en landschap.