Aan alle leden van Natuurgroep Gestel

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op woensdagavond 30 juni 2021, om 20.00 uur in de Meander te Sint-Michielsgestel.

We hanteren bij deze vergadering de huidige RIVM-maatregelen.
Wilt u de ledenvergadering bijwonen dan graag aanmelden via de mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen.

 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 30 september 2020.

 3. Jaarverslag 2020.
  Secretaris Dick Leering zal een toelichting geven door middel van een korte PowerPoint presentatie.

 4. Uitreiking van de Groene Pluim 2021.

 5. Financieel verslag 2020.
  Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken (exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen be­antwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen van de financiële stukken. Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2021.

 6. De begroting 2021 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Hennie Appel licht deze toe.

 7. Vaststellen van contributie 2022

 8. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:
  2021: Dick Leering
  2022: Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt
  2023: Hennie Appel, Chantal Dietvorst, Peter Louwers
  Dick Leering is niet herkiesbaar. Het bestuur is op zoek naar een geschikte opvolger.

 9. Wijziging Statuten
  De voorlopige wijzigingsvoorstellen en de huidige versie van de statuten zijn als bijlage verzonden met de laatste Groentjes.
  Daarnaast zal het uiterlijk 10 dagen voor de vergadering ter inzage worden gelegd bij de secretaris, Ericastraat 30, 5271 KN Sint-Michielsgestel.

 10. Rondvraag

 11. Pauze

 12. Presentatie over de Beekse Waterloop

 13. Onthulling nieuw logo

 14. Brainstorm kindermoestuin

 15. Sluiting

Graag tot ziens op woensdag 30 juni!

Het bestuur van
Natuurgroep Gestel