Langzaam maar zeker wordt steeds meer mogelijk. Als bestuur hebben we daarom gemeend ook ons beleid enigszins aan te kunnen passen. Hierbij staat voorop dat te allen tijden de richtlijnen van het RIVM en regering leidend zijn.


Vanaf 1 juni mogen de werkgroepen sommige activiteiten weer opstarten. Dit geldt alleen voor activiteiten in de buitenlucht waarbij we ons aan de basisregels kunnen houden. Dus bijvoorbeeld niet met 4 personen in een auto op weg naar een excursie. En houd afstand van elkaar. Welke activiteiten doorgaan en in welke vorm, is ter beoordeling aan de coördinatoren. Voor sommige werkgroepen is het nog niet mogelijk de activiteiten door te laten gaan. Zo vinden we het nog niet verantwoord om nu het besluit te nemen de seniorenwandelingen op te starten. Zonder tegenadvies van het RIVM komt de Jeugdnatuurgroep op 5 september wel weer bijeen. De geplande ALV op 30september in de raadszaal van De Meander gaat zonder tegenwerkende ontwikkelingen door.

Samengevat:

  • activiteiten in de buitenlucht mogen beperkt opgestart worden
  • activiteiten binnen vanaf september mits geen tegenadvies van RIVM
  • welke activiteiten veilig doorgang kunnen vinden, wordt bepaald door de coördinator van de werkgroep
  • geen publieksactiviteiten
  • anderhalve meter afstand onderling en andere basisregels zijn leidend(Vermijd drukte, blijf altijd thuis bij klachten. Zijn er gezinsleden met benauwdheid en/of koorts, dan blijft iedereen thuis. Verder handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. Bent u 70 jaar of ouder, of hebt u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.)