In verband met de nieuwe afgekondigde maatregelen tegen corona, heeft de Natuurgroep helaas moeten besluiten om de lezing ‘Van Gogh Nationaal Park i.o.’ die op 16 december a.s. zou plaatsvinden, te annuleren.


Het Van Gogh NP is ontstaan vanuit het gebied Het Groene Woud. Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg-'s-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap. De oorsprong hiervan voert ver terug in de tijd, toen de mens begon met het ontginnen van de woeste gronden.

 


Het Van Gogh NP – is nog in oprichting. Brabantse partijen (overheden, bedrijven, organisaties en particulieren) hebben de krachten gebundeld om te komen tot een Masterplan voor deze ambitie. In september 2020 moet de formele status van ‘Nationaal Park’ een feit zijn. Dan staat er een nieuw icoon op de Europese Van Gogh- kaart. Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park. Hier wordt ‘oud land’ met prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh gekoesterd en zorgt innovatie met de spirit van Gogh voor een toekomstbestendig landschap dat oplossingen biedt voor hedendaagse, maatschappelijke vraagstukken.
Het gebied in Brabant dat straks door het leven gaat als Van Gogh NP is niet nieuw. Sterker nog, het is al eeuwenoud en omvat grote aaneengesloten natuurgebieden van hoge kwaliteit met bossen, heide, vennen en zandverstuivingen en een hoge biodiversiteit, een prachtig cultuurlandschap met authentieke dorpen, kleinschalig boerenlandschap, slingerende beken en populierenlanen. Het is dit landschap waardoor Vincent van Gogh zich liet inspireren in zijn werken, waar zijn erfgoed nog op veertig plaatsen terug is te vinden en waar het landschap dat hij schilderde, ook nu nog in werkelijkheid kan worden beleefd.

Van Gogh NP krijgt geen harde grenzen, wel twee groene kernen met verbindingen tot in de stad:

  1. Het gebied tussen Den Bosch, Waalwijk, Tilburg, Eindhoven en Helmond.
  2. Het gebied Breda, Zundert en Etten-Leur. Hier is niet alleen prachtige natuur te vinden, ook de dichtheid van Van Gogh-erfgoed is dankzij de twee Heritage-centra in Zundert en Etten-Leur groot.