Ledenvergadering van 30 september geannuleerd!

Helaas hebben we door de verscherpte corona-maatregelen opnieuw de ALV moeten annuleren. Om de bestuurlijke voortgang van onze vereniging niet te blokkeren, zetten we de volgende stappen. Het bestuur neemt contact op met de leden die zich voor de ALV op 30 september hadden aangemeld en vraagt hen specifiek:

 

1) naar de instemming betreffende het vaststellen van de notulen van de ALV van maart 2019
2) goedkeuring van de jaarrekening van 2019 en van de begroting voor 2020 en daarmee – het positieve advies van de kascommissie volgend – decharge van het bestuur.
3) Peter Jansen is aftredend bestuurslid. Hennie Appel is herkiesbaar, Peter Louwers en Chantal Dietvorst hebben zich verkiesbaar gesteld: geeft u akkoord?
4) zijn er vragen, opmerkingen of suggesties betreffende de koers van onze vereniging?


Ook als u zich niet had opgegeven voor de ALV van 30 september kunt u ons via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uw opmerkingen betreffende de jaarvergadering nog t/m 4 oktober sturen. Daarna zullen we u verslag uitbrengen van de verkregen input.
Intussen richten we ons op activiteiten die ook in deze tijden nog mogelijk zijn en proberen die mogelijkheden verder uit te diepen. Denkt u met ons mee?

Blijf gezond, met groene groet,
Het bestuur

 

Op de agenda vóór de afgelasting, stonden de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen.

 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 13 maart 2019.

 3. Jaarverslag 2019
  Het bestuur zal een toelichting geven door middel van een korte PowerPoint presentatie.

 4. Uitreiking van de Groene Pluim 2020.

 5. Financieel verslag 2019.
  Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken (exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen beantwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen van de financiële stukken. Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020.

 6. De begroting 2020 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Hennie Appel licht deze toe.

 7. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:
  2020 Hennie Appel, Peter Janssen
  2021 Dick Leering
  2022 Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt

  Hennie Appel is aftredend en herkiesbaar. Peter Janssen is niet herkiesbaar.
  We hebben Peter Louwers en Chantal Dietvorst bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Aan de vergadering het voorstel hen te benoemen.

 8. Rondvraag

 9. Pauze

 10. Meerjarenvisie

 11. Sluiting

Het bestuur van Natuurgroep Gestel