In de winter is de natuur in ruste. Maar wie goed rondkijkt, ziet dat er volop leven in de brouwerij is. De nu nog kale takken zwellen al op, de dagen worden merkbaar langer. Ga tegen het invallen van de schemering maar eens stiletjes in het bos tegen een boom zitten: met een beetje geluk hoor je de roep van de bosuil: ‘oe-hoe-hoe-hoeee’.

Berlicum, 14-01-2021

Beste leden van Natuurgroep Gestel.

Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) heeft enkele terreinen op de Westakkers, Berlicum, in beheer gekregen van de gemeente. Om te weten of het beheer succesvol is of dat het beheer bijstelling behoeft,  is het wenselijk dat de flora en fauna geïnventariseerd wordt. Op de percelen zelf en in de omgeving.

In samenwerking met de Bibliotheek Sint-Michielsgestel hebben we een tweetal speurtochten gemaakt, op Zegenwerp en in het Gemeentebos, die individueel gemaakt kunnen worden.

Alle gemeentes in ons land, dus ook Sint-Michielsgestel, is door de overheid de verplichting opgelegd om een bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een gevolg van het Klimaatakkoord waarin besloten is dat in 2030 de CO2 uitstoot met de helft verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Natuurgroep Gestel is lid van de klankbordgroep waardoor onze gemeente zich laat voeden. Daar kunnen we niet zelf het beleid schrijven, maar wel onze stem laten horen en constructief meedenken. De zorgen om het klimaat zijn groot en de oplossingen niet eenvoudig.

Lees hier onze uitgangspunten – en onze zorgen – in de brief die we hebben gestuurd in de aanloop naar de raadsvergadering van december, waarin de concept Visie Zonne- en Windenergie aan de raad wordt voorgelegd. Ongeacht de uitkomst daarvan, zullen we in nauw contact blijven bij de uitwerking van de RES-opgave. Ook grote organisaties als het Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn betrokken.

Op 17 december is in de Raadsvergadering het voorgelegde conceptvoorstel Visie Zonne- en Windenergie uitgebreid besproken. Vooral ten aanzien van windenergie bleek veel weerstand. Betreffende windenergie zal de RES een nieuwe fase ingaan met meer ruimte voor burgerparticipatie en overleg met omliggende gemeenten. Wel is overeenstemming bereikt omtrent 10 ha zonnepanelen in de eerste tranche.

vliegenzwam

De groeikracht van de herfst

Peter Louwers maakte een filmpje van de groei van de vliegenzwam in het buitengebied van Gemonde.

'Brabants zandpad; bedreigde schoonheid'

De filmavond van 7 oktober 2020 werd door corona afgelast.  Filmmaker Mark Kapteijns heeft er geen moeite mee om een link naar zijn fraaie film 'Brabants zandpad; bedreigde schoonheid' met ons te delen.
Over de film:
De commissaris van de koning neemt u mee naar het zandpad. Deze oudste wegen, die zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang zijn, worden ernstig bedreigd.
Veel solitaire bijen en wespen zijn afhankelijk van zandpaden, hier graven ze holletjes waarin larven worden groot gebracht. Bloemrijke bermen zijn vrijwel geheel verdwenen langs deze ‘trage wegen’.
Bij het zien van deze film loop je voortaan heel anders over een zandpad!
Duur van de film 16.00 min.
Klik op onderstaande link:

Het Brabantse zandpad

Op woensdag 17 maart is de Filmavond “Natuur dichtbij huis” opnieuw ingepland!


Ruimte voor natuur is schaars in ons sterk verstedelijkte en intensief bewerkte land. Bermen bieden potentieel ruimte aan speciale flora en fauna om zich te ontwikkelen en blijven te bestaan. Door het dichte wegennet in Nederland is de oppervlakte relatief groot.

Door een subsidie van de provincie Noord-Brabant kunnen we GRATIS inbouwkasten voor vleermuizen aanbieden en plaatsen, aan mensen die hun woning laten na-isoleren om het verlies aan verblijfplaatsen te compenseren.