Op 1 december ging Plan Boom 2023-24 van start, waarbij Natuurgroep Gestel zo’n 4000 stuks bosplantsoen aanplant bij particulieren in het buitengebied van onze gemeente.
 
In twee dagen tijd ging er aan een voedselbos-in-ontwikkeling aan de Rijndonksestraat in Den Dungen maar liefst 1400 stuks de grond in, dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers.
 
Vergroeningsslag
De hele maand december wordt volop geplant, in alle kernen van onze gemeente. In januari volgt nog een vergroeningsslag op drie schoolpleinen. U kunt de activiteiten volgen op onze Facebookpagina. 
 
           
als voorbeeld:  een vogelbosje vergroent voormalig weiland
 
Wat zijn we trots op onze Natuurwerkgroep! 
 

 

Onlangs heeft Natuurgroep Gestel een welverdiende Groene Handdruk ontvangen van Het Groene Woud. Namens het bestuur van Stichting Landschap Het Groene Woud werd de trofee door Jeroen Naaijkens overhandigd aan de voorzitter van Natuurgroep Gestel, Angela Heetvelt.

Verder lezen? Voor het volledige artikel, ga naar hetgroenewoud.com

Dit artikel was te lezen in het Brabants Dagblad van 12 mei.

In één ochtend op zoek naar Romeinen én 't roodborstje

Kinderen van een hele berg basisscholen vinden het afwisselend en leuk; in één ochtend twee excursies. Op zoek naar hoe de Romeinen leefden op Halder of in Esch en daarna roodborstjes of reeën zoeken in de natuur.

Verder lezen? Lees hier het volledige artikel uit het BD

  1. Stimuleringsregeling Landschap Regeling voor boeren en buitenlui
    De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Lees hier meer over deze regeling.

Wanneer iemand in z’n voortuin een haagbeuk (Carpinus betulus) heeft staan, en in de achtertuin een beukenhaag (Fagus sylvatica), dan zijn dat twee verschillende hagen.

Natuurgroep Gestel heeft samen met Stichting Landschapsbeheer Aa dal (SLA) een bondige toekomstvisie opgesteld en die aan de raadsleden en het college aangeboden: we hopen dat onze uitgangspunten meegenomen zullen worden in de nieuwe Omgevingsvisie en de toetssteen zullen zijn bij ruimtelijke plannen alsook bij natuurbehoud, -herstel en -aanleg.

Open hier het pamflet in pdf-formaat: 012022_pamflet_verkiezingen_SMG.pdf

Educatieproject waterspitsmuis,
29 september 2021

De poel aan de Gemondsedijk was de eerste aanzet van Natuurgroep Gestel om Walter, de waterspitsmuis, een leefgebied te geven in onze gemeente. Het schuwe dier was als ambassadeurssoort van de ‘rode lijst’ door onze gemeente geadopteerd (incl roepnaam Walter en dit logo).schedel watterspitsmuisDat hij – met familieleden – daadwerkelijk in de buurt van de poel leeft, bewijzen de sporen die hij nalaat ¹. Het diertje zelf laat zich niet graag zien … Wie op een zonnig moment de poel nadert, is daarentegen wel getuige van tal van springende kikkers die zich na hun koestering op de oeverrand weer naar veilig water begeven. En het gonst er van de insecten die volop voedsel halen uit het struweel en van het kruidenrijke grasland.

In 2017 is in het beekdal van de Beeksche Waterloop, aan de Gemondsedijk, een poel aangelegd om de waterspitsmuis een extra leefgebied aan te bieden. De aanplant rond de poel is inmiddels tot fraaie wasdom gekomen. In het bloemrijke grasland gedijt een keur aan aantrekkelijke flora. Nu zoeken we de bredere uitdaging: het versterken van de ecologische verbinding tussen De Geelders en de Dommel.