Op woensdag 15 september 2021 werd in de Meander een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden over het voorstel tot wijziging van de statuten van Natuurgroep Gestel.

Aanleiding om de statuten te wijzigen is de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

De in de ALV besloten wijziging is doorgevoerd en hier in te zien: gewijzigde statuten 2021