Ruimte voor natuur is schaars in ons sterk verstedelijkte en intensief bewerkte land. Bermen bieden potentieel ruimte aan speciale flora en fauna om zich te ontwikkelen en blijven te bestaan. Door het dichte wegennet in Nederland is de oppervlakte relatief groot.

Bijna 2% van het totale landoppervlak wordt ingenomen door wegbermen. Ter vergelijking, de omvang van nationale parken is iets meer dan 3%.
De Natuurgroep Gestel wil graag meedenken en meewerken aan het realiseren van een hogere natuurlijke waarde van de bermen of gronden met grasachtige vegetaties binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. Daarom willen wij in dit document een aanzet geven om te onderzoeken hoe we binnen de gemeente Sint-Michielsgestel de ecologische waarde van onze bermen kunnen verhogen en doen we een voorstel om op kleine schaal te starten met een pilot.

Op dit moment (juni 2020)) is er een pilot gaande in een gebied te noorden van Haanwijk.

Lees hier het volledige document, Pilot ecologisch bermbeheer Sint-Michielsgestel.