Alle gemeentes in ons land, dus ook Sint-Michielsgestel, is door de overheid de verplichting opgelegd om een bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een gevolg van het Klimaatakkoord waarin besloten is dat in 2030 de CO2 uitstoot met de helft verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Natuurgroep Gestel is lid van de klankbordgroep waardoor onze gemeente zich laat voeden. Daar kunnen we niet zelf het beleid schrijven, maar wel onze stem laten horen en constructief meedenken. De zorgen om het klimaat zijn groot en de oplossingen niet eenvoudig.

Lees hier onze uitgangspunten – en onze zorgen – in de brief die we hebben gestuurd in de aanloop naar de raadsvergadering van december, waarin de concept Visie Zonne- en Windenergie aan de raad wordt voorgelegd. Ongeacht de uitkomst daarvan, zullen we in nauw contact blijven bij de uitwerking van de RES-opgave. Ook grote organisaties als het Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn betrokken.

Op 17 december is in de Raadsvergadering het voorgelegde conceptvoorstel Visie Zonne- en Windenergie uitgebreid besproken. Vooral ten aanzien van windenergie bleek veel weerstand. Betreffende windenergie zal de RES een nieuwe fase ingaan met meer ruimte voor burgerparticipatie en overleg met omliggende gemeenten. Wel is overeenstemming bereikt omtrent 10 ha zonnepanelen in de eerste tranche.