Namens de natuurgroep is Angela Heetvelt als klankbord-lid betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES). In dat dossier wordt omschreven hoe verschillende regio’s tot 2030 aan de slag gaan met besparing van energie en het opwekken van grootschalige duurzame energie, zowel voor elektriciteit als warmte. Daarvoor is ons land in 30 regio’s verdeeld; wij maken deel uit van de regio Noordoost Brabant (NOB). Begin juli 2021 moeten de rapportages van alle regio’s gereed zijn en door de respectievelijke gemeenteraden zijn goedgekeurd. Er is veel discussie over het onderwerp, waarvoor in het proces ook geregeld ruimte was – heel waarschijnlijk is u dat in de landelijke media niet ontgaan. Voor wie zich nog niet of slechts oppervlakkig in het onderwerp heeft verdiept maar daar wel belangstelling voor heeft: lees het actuele dossier.