Evenals in 2020 is ook in 2021 een ruimhartig pakket bosplantsoen toegekend voor Plan Boom in onze gemeente. Op 27 november startte de NatuurWerkgroep onder het getrouwe toezicht van Gijs Sterks en Alex de Lang met de aanplant in Den Dungen.

Heel bijzonder was dat ons team werd toegesproken en bijgestaan door Gedeputeerde Hagar Roijackers en de directeuren van Brabants Landschap, de Brabantse Milieu Federatie en IVN-Brabant. Niet alleen spraken deze bestuurders hun grote waardering uit voor de vergroenende daadkracht van onze vereniging, ook gingen hun handen daadwerkelijk uit de mouwen en hielpen zij bij het planten. Voornoemde natuurorganisaties hebben als gezamenlijk missie om Brabant de komende 4 jaar met 10 miljoen extra bomen te verrijken. Daartoe is Plan Boom, waarbij het plantmateriaal bekostigd werd uit een bijdrage van de Postcodeloterij, een van de projecten; het buitengebied van alle kernen van onze gemeente is in 2020 met 2000 en in 2021 met maar liefst 2700 stuks bosplantsoen vergroend.
Gedeputeerde Roijackers bedankte ook perceeleigenaar Rick van Rooij voor de gelegenheid die hij biedt om het kleinschalige cultuurlandschap van Den Dungen te versterken - op zijn terrein staan inmiddels een dubbele struweelhaag en een vogelbosje.

Foto: BMF, Erik van der Burgt