In samenwerking met de Bibliotheek Sint-Michielsgestel hebben we een tweetal speurtochten gemaakt, op Zegenwerp en in het Gemeentebos, die individueel gemaakt kunnen worden.

Alle gemeentes in ons land, dus ook Sint-Michielsgestel, is door de overheid de verplichting opgelegd om een bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een gevolg van het Klimaatakkoord waarin besloten is dat in 2030 de CO2 uitstoot met de helft verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Natuurgroep Gestel is lid van de klankbordgroep waardoor onze gemeente zich laat voeden. Daar kunnen we niet zelf het beleid schrijven, maar wel onze stem laten horen en constructief meedenken. De zorgen om het klimaat zijn groot en de oplossingen niet eenvoudig.

Lees hier onze uitgangspunten – en onze zorgen – in de brief die we hebben gestuurd in de aanloop naar de raadsvergadering van december, waarin de concept Visie Zonne- en Windenergie aan de raad wordt voorgelegd. Ongeacht de uitkomst daarvan, zullen we in nauw contact blijven bij de uitwerking van de RES-opgave. Ook grote organisaties als het Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn betrokken.

Op 17 december is in de Raadsvergadering het voorgelegde conceptvoorstel Visie Zonne- en Windenergie uitgebreid besproken. Vooral ten aanzien van windenergie bleek veel weerstand. Betreffende windenergie zal de RES een nieuwe fase ingaan met meer ruimte voor burgerparticipatie en overleg met omliggende gemeenten. Wel is overeenstemming bereikt omtrent 10 ha zonnepanelen in de eerste tranche.

vliegenzwam

De groeikracht van de herfst

Peter Louwers maakte een filmpje van de groei van de vliegenzwam in het buitengebied van Gemonde.


Ruimte voor natuur is schaars in ons sterk verstedelijkte en intensief bewerkte land. Bermen bieden potentieel ruimte aan speciale flora en fauna om zich te ontwikkelen en blijven te bestaan. Door het dichte wegennet in Nederland is de oppervlakte relatief groot.

Door een subsidie van de provincie Noord-Brabant kunnen we GRATIS inbouwkasten voor vleermuizen aanbieden en plaatsen, aan mensen die hun woning laten na-isoleren om het verlies aan verblijfplaatsen te compenseren.

Rondwandeling op Haanwijk door Natuurgroep Gestel voor het museum Romeins Halder

Het museum Romeins Halder bevat een collectie met voorwerpen uit de Romeinse tijd, die in Halder gevonden zijn. Halder ligt op een afstand van een halve kilometer van het museum. De collectie geeft een goed beeld van de invloed van de Romeinen in de Brabantse beekdalen. Natuurgroep Gestel heeft voor het museum een rondwandeling ontwikkeld op het Landgoed Haanwijk.

Voor meer informatie over het gecombineerde bezoek, met rondleidingen in het museum en op het landgoed, kijk op de website van het museum:
romeinshalder.nl

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de natuurgroep hebben we een boekje uitgebracht waarin veel mooie plekken in en aan de randen van de diverse kernen van Sint-Michielsgestel belicht worden.