We bezochten in april in wisselende samenstelling de natuurgebieden Venrode, Wijboschbroek en Den Opslag (weidevogelgebied langs het riviertje de Reusel) en genoten er volop van allerlei bos- en weidevogels. Gezellig en steeds verrassend.

Met zo’n groepje is er steeds wel iemand die iets anders ziet, hoort of weet dan de anderen.
Bij het weidevogelgebied langs de Reusel (Vogelbescherming noemde het onlangs dé weidevogelboulevard van Brabant) - waar een bruine kiekendief ons verwelkomde - was Gijs van der Weerden voor ons een plezierige gids.
Onze vogellijst van dit jaar groeit en groeit …
In deze fotocollage (foto’s van Paulien Hermes en Adri van der Heijden): roodborsttapuit, grutto, zanglijster, gehakkelde aurelia, Reusel, putter, grote bonte specht, zwartkop, rietgors, boompieper, haas en de exotische mandarijneend.