Hemelrijkse Waard, 25 september 2022
Na een druk, maar interessant voorjaarsprogramma volgde een zomerperiode waarbij de leden van de werkgroep vooral individuele op pad gingen. Zo langzamerhand werd het tijd om weer eens gezamenlijk op pad te gaan.

Voor komend najaar zijn enkele excursies afgesproken. Ook hebben we afgesproken dat de leden als het weer eens kriebelt, de overige leden spontaan uitnodigen voor een uitstapje. Vandaag gingen 7 personen op pad naar de Hemelrijkse Waard.
De Hemelrijkse Waard is gelegen in de uiterwaard van de Maas, net benedenstrooms van Oijen. Het is één van de vele projecten langs de Maas waar de rivier meer ruimte heeft gekregen in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur (o.a. door een lange geul te graven evenwijdig aan de Maas). Het project is in 2017 gereed gekomen en sindsdien in beheer bij Natuurmonumenten.
We troffen elkaar rond half 9 bij de parkeerplaats naast de Oijense Wachter (zie De Oijense Wachter), een fraaie ijzeren uitkijktoren en prima startpunt van de struintocht die je hier door de uiterwaard kunt maken. Wat een fantastisch uitzicht over de Waard en de Maas … gewapend met verrekijkers en de telescoop van de natuurgroep was het hier al smullen met als uitschieter een grote groep lepelaars. Na een verkenning ‘van bovenaf’ hebben we de struintocht grotendeels gevolgd.
Het was heerlijk nazomerweer en heerlijk om samen weer op pad te gaan. ‘Samen sterk’ bleek weer, bv omdat we zo tot 3 keer toe een ijsvogeltje hebben waargenomen, zo’n 40 lepelaars konden afvinken, een ‘topper’ toch als kuifeend noteerden en een aanvankelijke twijfelaar echt als buizerd.
Leuk om samen te doen! Rond 12 uur waren we weer terug op de parkeerplaats. De excursie leverde weliswaar geen nieuwe soorten op voor onze jaar lijst, maar gaf iedereen een zeer voldaan gevoel.
Verslag en vogellijst: Jaap
Foto’s: Adri, Paulien en Ineke

Waarnemingen

Aalscholver Fuut Knobbelzwaan Reiger (blauwe)
Buizerd Gaai Lepelaar Reiger (grote zilver)
Duif (hout-) Gans (grauwe) Meerkoet Spreeuw
Eend (krakeend) Gans (grote Canadese) Mees (pimpel-) Torenvalk
Eend (kuifeend) Gans (Nijl) Meeuw (kleine mantel) Witgat
Eend (tafeleend) IJsvogel Meeuw (kok) Zwaluw (boeren-)
Eend (wilde) Kiekendief (bruin) Ooievaar Zwarte kraai
Eend (soep) Kievit Putter  

Twijfelaars: bruine kiekendief en witgat
Bijzonderheden: grote groep lepelaars (ca 40) en beversporen