Op 22 november vertrokken we rond 7 uur met 3 personen ( Tonnie, Wim en ikzelf) vanuit Den Dungen naar Berlicum om daar Ton Smits, onze gids, thuis op te halen. Het was een koude dag en het waaide stevig. Na veel vertragingen door files, waren we om 9 uur bij het buitencentrum van de Oostvaardersplassen.

Bij het uitpakken kreeg Tonnie nog een kleine teleurstelling te verwerken; zijn heerlijke lunch lag nog in Den Dungen, wat voor enige hilariteit zorgde ...

Eerst gingen we naar vogelkijkhut De Kluut direct achter het buitencentrum. Vanuit de hut kijk je uit over de Keersluisplas en een opgespoten zandeilandje. Op het water geen grote groepen ganzen of eenden helaas. Enkele vogels die we daar wel gezien hebben: knobbelzwaan, ooievaar, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger en in de verte een zeearend. Helaas de gemaakte foto’s waren slecht (te grote afstand). We misten hier de telescoop - die volgens Tonnie vanaf nu altijd meegaat.
Daarna gingen we naar de plas naast het bezoekerscentrum. Hier zwommen enkele grote karpers aan de oppervlakte en in de struiken rondom de plas scharrelden vogeltjes zoals roodborst en mezen. Aangekomen bij kijkscherm Blauwborst zagen we in de verte weer een zeearend (weer te ver weg voor goede foto’s) en grauwe ganzen. Daarna verder gewandeld naar de volgende kijkhutten en schermen waar we nog diverse vogels zagen en o.a. de cetti’s zanger en de waterral gehoord hebben.

Vervolgens aangekomen bij kijkhut de Zeearend. Deze mooie kijkhut heeft rondom een glazen wand en heeft twee verdiepingen. De hut biedt uitzicht over de grote vlakte en het rietmoeras. We zagen in de verte een heckrund en een kadaver van een edelhert met enkele zwarte kraaien erbovenop; hier was ook een grote zwerm kieviten te zien, een sperwer en weer een zeearend, ook te ver weg of te snel voor de camera’s. De tocht verder voortgezet naar vogelkijkhut Wigbels-eiland. Hier troffen we een groep kramsvogels die zich tegoed deden aan de bessen en een sperwer die waarschijnlijk op jacht was naar een kramsvogel.
Terug bij het bezoekerscentrum hebben we genoten van een lekker bakkie koffie en hebben we ons wat opgewarmd. Ton gaf nog wat uitleg over camera-instellingen wat wij zeer op prijs stelden.

Na de pauze gingen we weer op pad naar Oostvaardersveld / Praambos. Het is een typisch Flevolands wilgenbos, dat spontaan is ontstaan ten tijde van de drooglegging. Daarna naar  kijkhut de Poelruiter en de Grauwe gans. Hier troffen we konikpaarden aan, omgeven door een zwerm spreeuwen. Verder nog op enkele verschillende locaties: staart- en pimpelmees, kuifeend, grote bonte specht, gaai, ekster, fazant, fuut en waterhoen gezien.Rond half 4 zijn we naar huis gereden over de dijk richting Almere met wederom files. Door het gure weer hebben we  waarschijnlijk wel minder vogels gezien maar het was toch een geslaagde, gezellige en leerzame (camera-instellingen) vogeldag, die zeker herhaald mag worden.
Tekst en foto’s: Adri van der Heijden
Lijst waarnemingen: Ton Smits

Waarnemingen  Oostvaardersplassen

Aalscholver
Bergeend
Blauwe Reiger
Buizerd
Cetti's Zanger
Ekster
Fazant
Fuut
Gaai
Grauwe Gans
Grote Bonte Specht
Grote Zilverreiger
Heckrund
Holenduif
Kievit
Knobbelzwaan
Konik
Koolmees
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Roodborst
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Torenvalk
Vink
Waterhoen
Waterral
Wilde Eend
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Zeearend
Zilvermeeuw
Zwarte Kraai