Lente … als de vogels de plek van je wekker innemen (Loesje)

Met deze spreuk zijn we kort voor 7.00 uur gestart met onze vroege vogelwandeling. ‘Vogelen en dan ontbijten’ was het motto van de Vogelwerkgroep voor deze speciale lustrumactiviteit.

Als gidsen hadden we Ferd en Machteld van IVN ’s-Hertogenbosch, Gijs van IVN Oisterwijk en Josephine van de natuurgroep uitgenodigd. Helaas moest Gijs zich ziek melden, Michel en Tonnie waren gelukkig bereid om als gids bij te springen.
En terwijl wij op pad gingen zijn Hennie, Marjan en Paulien aan de slag gegaan om het ontbijt voor te bereiden, super!

Wij van de vogelwerkgroep mochten vanmorgen 60 mensen ontvangen en met deze gidsen in vier groepen samen Haanwijk gaan ontdekken qua vogels en hun gezang. Machteld was onze gids en heeft ons van alles laten zien en horen. Leuk is dat ze er ezelsbruggetjes aan vastplakt waardoor je de geluiden makkelijker kunt onderscheiden. De meeste zijn misschien wel bekend maar voor wie het nog niet weet:
    • de winterrrrrrrkoning heeft de rollende ‘r’ in zijn zang. Deze kleine vrienden waren volop aanwezig en heel goed te horen.
    • de koolmees wordt als fietspompje vergeleken. Doe het maar eens na!!
    • de makkelijkste is natuurlijk de tjiftjaf; was nu ook goed te zien zonder blad aan de boom.
    • ook een leuke is de boomklever die naar boven klimt op de stam maar ook in zijn lied omhoog gaat.


    
Met veel plezier keken we naar dartelende eekhoorns die met gemak van tak naar tak gingen, altijd leuk. De roodborsten waren alom aanwezig met hun gezang die als een waterval afloopt. En ook zwartkopjes waren goed hoorbaar over Haanwijk.Grote bonte spechten lieten zich horen en we hebben de middelste bonte ook gezien. Ons groepje had helaas de zwarte niet gezien, we hebben wel gezocht naar een nest met de ovale opening maar niet gezien. In andere groepjes wel en die hadden ook de fitis, roodborsttapuit en de blauwborst gespot.

Ook andere deelnemers reageerden enthousiast, zoals Ben Ribbers: “Onze gids - ze hoorde veel meer dan ik - gaf prima uitleg bij zwartkop - tjiftjaf - winterkoninkje - en ook de mezen, vinken, spechten en duivensoorten leerde ze ons onderscheiden.”

Na de wandeling genoten we van een heerlijk ontbijt en hebben we gezellig nagepraat over wat we gezien hadden. Jaap bedankte intussen onze vier gidsen, ons ontbijttrio en Brabants Landschap voor de gastvrijheid en wees er op dat de natuurgroep dit jaar vanwege het lustrum elke maand een speciale activiteit heeft. Ieder kreeg een flyer mee met foto’s van 20 vogels die je vaak tegen kunt komen op Haanwijk; de teller van vandaag (alle groepen samen) kwam liefst 2 keer zo hoog uit (zie volgende pagina)!
Fijn dat er zoveel mensen waren!

Verslag: Ineke
Foto’s: Ben (Ribbers), Jacqueline (van der Gughten), Adrie, Jaap en Paulien
Lijst waarnemingen: Ineke, Marij, Theo, Wim en Jaap

Waarnemingen Vroege Vogelwandeling Haanwijk d.d. 16 april 2023
(vetgedrukt: waarneming door één van de vier groepen)

Aalscholver

Blauwborst

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Buizerd

Duif (holen-)

Duif (hout-)

Eend (wilde)

Fazant

Fitis

Gaai

Gans (grauwe)

Gans (grote Canadese)

Gans (Nijl)

Goudhaan

Groenling

Heggenmus

Huismus

Kwikstaart (wit)

Lijster (zang-)

Meerkoet

Mees (kool-)

Mees (pimpel-)

Mees (staart-)

Merel

Putter

Reiger (blauwe)

Roodborst

Roodborsttapuit

Specht (groene)

Specht (grote bonte)

Specht (middelste bonte)

Specht (zwarte)

Spreeuw

Steenuil

Tjifjtaf

Tuinfluiter

Vink

Waterhoen

Winterkoning

Zwarte kraai

Zwartkop

 

En verder leuk om te vermelden:
- één groep trof een grote groep van 13 reeën;
- boompieper, roodborsttapuit, steenuil en tuinfluiter (best vroeg?) zijn nieuwe waarnemingen voor de VWG van dit jaar;
- één groep zag een paartje roodborsttapuit.