Zaterdag 8 februari 2020
Deelnemers: Ton, Josephine en Jaap
Verslag: Ton en Jaap
Foto’s : Ton Smits

Een spontaan intermezzo: Ton kondigde donderdag aan dat hij vandaag een spechtenwandeling wilde maken op de Wamberg. Het was helaas een beetje grijzig weer en ook voor de vogels leek het wel stilte voor de verwachte storm van zondag, maar toch ...

Met zijn drieën gaan we op zoek naar spechten op de Wamberg. Nauwelijks uitgestapt hoorden we al het “gelach” van verschillende groene spechten. Aan het begin van de wandeling zat een kleine bonte specht hoog in een eik te roffelen. Een snel roffelend geluid dat - zoals Ton zegt - doet denken aan een naaimachientje. Helaas kwam-ie niet goed in beeld voor ons. Hier zagen we ook twee grote bonte spechten die elkaar achterna zaten en wat verder in het gebied communiceerden twee grote bonte spechten met elkaar door fanatiek op dode takken te roffelen. Intussen dook er links en rechts van alles op (zoals de
winterkoning en nijlgans) en wees Ton ons o.a. op een oude ovale nestingang van een zwarte specht. Grappig dat witte vlak dat ineens tevoorschijn komt als een nijlglans op de wieken gaat.

 

Op verzoek van Josephine nemen we aan de buitenrand van de Wamberg een extra lusje mee, omdat daar i.v.m. de aanleg van het kanaal een compensatie voor de das uitgevoerd zou zijn. Vanaf het pad zien we wel een opening, maar die lijkt niet recent belopen te zijn. Het extra lusje pakte wel goed uit, want aan de buitengrens van de Wamberg zagen we twee zwarte spechten, waarvan er één nadrukkelijk de houtopstand aan het inspecteren was. En in het aangrenzende weiland lieten vijf reeën zien dat ze ook ons in de gaten hadden ...