Excursie van de plantenwerkgroep naar de Dommelbimd ,in Boxtel 8 juli 2020.

De Dommelbimd is een prachtig stukje grond van 6.500 m. aan de Dommel vlakbij Kasteel Stapelen en te komen door de Konijnshoolsedreef naast het JRL te Boxtel.

Het project is een voorbeeld van hoe met een goed burgerinitiatief en vasthoudendheid een mooi natuurproject realiteit kan worden.
Met enkele medestanders is hier in 2013 een uniek stukje “landbouwgrond” gekocht en gevrijwaard voor bebouwing en intensieve boomteelt. Maar dat kost natuurlijk duiten ; en wel 300.000 euro. In korte tijd moesten die op tafel gelegd worden.  Met voorfinanciering van het Brabants Landschap was dat gelukt. Maar dat moet ook weer terugbetaald worden. Met het uitgeven van certificaten  van diverse bedragen en crowd-funding  is dat toch gelukt. Door een brede inzet van inwonenden van Boxtel is het plan gerealiseerd. Er werken 20 vrijwilligers mee uit de Natuurgroep.

We gaan over een eigen geconstrueerde brug tussen 2 weilanden door waar begraasd wordt op een biologische manier om zo het kruidenaantal te vermeerderen. De 4 ha. weitjes zijn afgebakend met houten hardhouten hekwerk. Naast deze weitjes zijn nog twee stukjes grond waaronder een boomgaardje en een moerasstukje . Vooral dit laatste is hun trots. Het wordt met een speciale machine (wetlandtrekkers) een keer gemaaid en geeft een prachtig areaal aan kruiden bloot. Het ruikt er dan ook heerlijk naar munt. Je ziet er valeriaan,akkerdistel, moerasspirea, kattenstaart, diverse soorten boterbloemen, duizendblad,vergeetmeniet, moerashertshooi, fluitenkruid, zeggensoorten en langbladig ereprijs (kenmerkend voor het Dommeldal).
Om het gebied de nodige vochtigheid te laten houden hebben ze kleine lobstuwtjes aangebracht.
Behalve de kruiden hebben nu ook insecten, vogels en vlinders veel ruimte.

natuurbelevingspad DommelbimdEvenwijdig aan de Dommel is een natuurbelevingspad voor de inwoners aangelegd, zoals een blote-voetenpad, puzzelblokjes, steltlopers, bijenkasten en een rustplaats met uitzicht op de Dommel.
Met een vlechthaag zijn de afscheidingen gerealiseerd.
In het gebied stond een paardenstal die m.b.v.  leerlingen van het Baanderherencollege omgebouwd is tot een practicumlokaal voor de diverse scholen o.a. het nabije Jacob-Roeland-College.
Zij hebben hun witte achterkant van de uitbouw opgesierd met prachtig schilderwerk van een ijsvogel en waterdieren waardoor dit ook beter in het geheel past.

De Dommelbimd is een prachtig stukje natuur passend in het Natuurnetwerk dat alle stukjes natuur met elkaar wil verbinden.
Wil je een duidelijker beeld ,kijk dan eens op internet naar de info over Dommelbimd en de you-tube filmpjes van Boxtel Ommeland o.a. met de hier zeer komische Frans Kapteijns.

Nel Dijstelbloem.