Geen garanties …

Terwijl we onderweg al enkele ooievaars zagen die hun ontbijt aan het verzamelen waren, gingen we eerst naar twee locaties in de Dordtse Biesbosch. Beter gezegd naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch: gebieden waar de afgelopen jaren landbouwgebied omgezet is naar natuur.
De eerste stop was de vogelbunker aan de Tongplaat, een kwartiertje lopen vanaf de Zuidhaven.

Op het pad diverse naaktslakken, waaronder enkele tijgerslakken en een parend stel slakken, niet echt een fris beeld (zie ook , maar wel interessant om te zien. Begeleid door wilgen, brandnetel, springbalsemien (mooi in bloei) en een flits van een groene specht komen we aan bij de vogelbunker.
vogelwerkgroep biesbosch 1
Wat ongelukkig hoge wanden en een niet gemaaide strook direct naast de bunker leverden wat ongemak op, maar er was genoeg te zien. Dit gebied staat in open verbinding met de Nieuwe Merwede en daarmee onder invloed van (beperkt) getij. Een scala aan watervogels, waarbij uiteraard de lepelaars en zilverreigers het meest opvielen. Beide arenden worden hier ook wel gespot, maar vanmorgen even niet. Heel leuk was de komst van een bruine kiekendief die direct voor paniek zorgde op het water. En dichtbij de bunker liet de cetti’s zanger van zich horen. Bij deze locatie kun je ook via een laarzenpad een rondje langs de Zuidplaat maken, dat bewaren we voor een andere keer.
vogelwerkgroep biesbosch 2
Ton stelt na een tijdje voor om door te trekken naar de Hania’s polder. Onderweg herinnert een voormalige griendkeet ons aan de tijd dat hier nog grienden lagen. Zo’n 100 jaar geleden ingepolderd … en nu deels weer een prachtig vorm gegeven natuurontwikkeling met diverse vlonderpaden en ook hier een robuust uitgevoerde (stalen) kijkhut.

Als we er heen lopen zien we een groep vogelaars aandachtig naar het riet gluren: het blijkt dat de waterrietzanger hier is gesignaleerd. We besluiten om er niet op te wachten en gaan door naar de kijkhut.
Ook hier weer diverse watervogels, waaronder de groenpootruiter, kemphaan en dodaars en ook hier weer veel krakeenden en slobeenden. Als we later door het gebied lopen, wijst Ton nog eens op de verschillen tussen de grote en kleine zilverreiger. Niet alleen het formaat verschilt, ook de kleur van de snavel én de voeten: “Let op zijn gele voeten” … helaas blijft die kleine toch vooral met de voeten in het water banjeren …

Bij terugkeer bij de auto nemen we een korte lunchpauze en dan gaan we weer terug naar Brabant. Het veer bij ’t Kop van ’t Land is druk bezet; we moeten één overtocht laten schieten (de pontbaas maakt het weer goed door iedereen een gratis overtocht aan te bieden).
In de Noordwaard gaan we snel naar de plek waar beide arenden regelmatig worden gespot: de voormalige polder Pannenkoek. Hier is zo’n 20 jaar geleden landbouwgrond om gezet in natte natuur. Opvallend is dat hier op allerlei plaatsen staketsels van bomen staan: bomen die niks moeten hebben van natte voeten. Ideale uitkijkpost voor de arenden.

Ton neemt zijn fototoestel niet mee (“dan hebben we vast meer kans”) en jawel hoor: als we het kunstwerk ‘Uitzicht op het landschap’ gepasseerd zijn, treffen we bij het water een groep vogelaars die de zeearend in beeld hebben. Volgens sommigen nog nagenietend van een middagmaal in de vorm van een of andere vogel. Met de verrekijker al goed te zien, maar met de telescoop erbij is het dubbel genieten van deze prachtige vogel. Een tweede zeearend vloog intussen hoog over.

zeearend - visarend

Vanaf deze plek is ook het nest te zien van de visarend die zo mooi in beeld was bij ‘Beleef de Lente’. En warempel … vrij snel komt één visarend op het nest zitten om wat lekkers weg te werken. Wat verder weg (ca 800 m), maar ook hier bood de telescoop uitkomst. Na een tijdje genoten te hebben van deze bonus, zijn we na een korte pauze in het Biesboschmuseum weer op huis aan gegaan (met onderweg nog een grote groep zilverreigers in een weiland).

Met heerlijk septemberweer, prachtige natuurgebieden, vele vogels waaronder de twee  Biesboschiconen is het een zeer geslaagde trip. Ton, bedankt voor de organisatie en het gidsen!
Als altijd heeft Ton gaandeweg ook nog kans gezien om een waarneminglijst bij te houden: zie hieronder.

Verslag: Jaap Sonnevijlle
Lijst waarnemingen: Ton Smits
Foto’s: Paulien Hermes, Ton Smits en Jaap Sonnevijlle

Waarnemingen
Tongplaat:
Stinkende kortschild, roodborst, tjiftjaf, groene specht, krakeend, kievit, grote zilverreiger, wintertaling, lepelaar, zwarte kraai, kokmeeuw, blauwe reiger, buizerd, kleine mantelmeeuw, slobeend, cetti’s zanger, knobbelzwaan, fuut, merel, aalscholver, kleine zilverreiger, kuifeend, tureluur, huiszwaluw, visdief, bruine kiekendief, grauwe gans, wilde eend, boerenzwaluw, zilvermeeuw
Hania’s polder en Zuid-buitenpolder:
Waterhoen, ooievaar, torenvalk, blauwe reiger, knobbelzwaan, meerkoet, tureluur, brandgans, aalscholver, waterrietzanger, wilde eend, knobbelzwaan, rietgors, slobeend, wilde eend, krakeend, nijlgans, wintertaling, groenpootruiter, zomertaling, dodaars, grote zilverreiger, kievit, kemphaan, fuut, kleine mantelmeeuw, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, bruine kiekendief, lepelaar, houtduif, grote canadese gans
Polder Pannekoek / Gat van Lijnoorden:
Zeearend, visarend, staartmees, grote bonte specht