Verslag A.L.V. Natuurgroep Gestel 30 juni 2021

  1. Opening en mededelingen.
    Angela heet de aanwezigen van harte welkom en zegt blij te zijn dat we na zo lange tijd weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Zij bedankt alsnog Peter Janssen die vorig jaar afscheid nam als bestuurslid en stelt de nieuwe bestuursleden voor die vorig jaar benoemd zijn, te weten Peter Louwers die inmiddels ook voorzitter is van de werkgroep Landschap en Chantal Dietvorst, ook lid van de werkgroep Landschap en binnen het bestuur belast met externe relaties. In deze opening gedenkt Angela ook onze oud-voorzitter Wopke Wijngaard die vorig jaar overleden is. Wopke heeft bijzonder veel betekend voor onze vereniging, waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen blijven. Zijn vrouw Hennie spreekt een dankwoord uit aan het bestuur en de leden voor de steun en het met warmte betoonde medeleven.

Ook Natuurgroep Gestel heeft een bijzonder jaar achter de rug en dat komt in het jaarverslag vanzelfsprekend ook een aantal malen terug.

Vogelwerkgroep naar Millingerwaard d.d. zondag 20 september 2020

Deelnemers: 7
Verslag: Josephine Mutsaers
Lijst waarnemingen: Ton Smits
Foto: Jaap Sonnevijlle

We troffen het bij deze lange excursie: op de heenreis strooide de opkomende zon een fraaie gouden gloed over de Maas. Het begin van een prachtige dag met heerlijk nazomers weer!

Vogelexcursie 23 augustus 2020 naar de BIESBOSCH o.l.v. Ton Smits.

Met 6 personen togen we op pad; in de auto met meerdere personen met mondkapjes op.
Om 8 uur was afgesproken op de parkeerplaats van Jachthaven “De Steur” in Werkendam.

de Dommelbimd

Excursie van de plantenwerkgroep naar de Dommelbimd ,in Boxtel 8 juli 2020.

De Dommelbimd is een prachtig stukje grond van 6.500 m. aan de Dommel vlakbij Kasteel Stapelen en te komen door de Konijnshoolsedreef naast het JRL te Boxtel.

Zondag 5 januari 2020
Deelnemers: Sebastiaan, Ton, Patricia, Ineke, Jaap, Wim, Josephine
Verslag: Josephine Mutsaers
Foto’s en lijst waarnemingen: Ton Smits