Voordat de Jeugdnatuurgroep op zaterdag 4 september weer van start zou gaan, was het idee van Michel om eerst maar eens poolshoogte te nemen van de situatie op de plek waar we de deelnemertjes naar toe willen brengen. Zijn er nog steeds plekken waar de kinderen hun schepnetjes te water kunnen laten om vervolgens de vangst te kunnen bewonderen en hoe ziet het ven eruit?

Verslag A.L.V. Natuurgroep Gestel 30 juni 2021

  1. Opening en mededelingen.
    Angela heet de aanwezigen van harte welkom en zegt blij te zijn dat we na zo lange tijd weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Zij bedankt alsnog Peter Janssen die vorig jaar afscheid nam als bestuurslid en stelt de nieuwe bestuursleden voor die vorig jaar benoemd zijn, te weten Peter Louwers die inmiddels ook voorzitter is van de werkgroep Landschap en Chantal Dietvorst, ook lid van de werkgroep Landschap en binnen het bestuur belast met externe relaties. In deze opening gedenkt Angela ook onze oud-voorzitter Wopke Wijngaard die vorig jaar overleden is. Wopke heeft bijzonder veel betekend voor onze vereniging, waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen blijven. Zijn vrouw Hennie spreekt een dankwoord uit aan het bestuur en de leden voor de steun en het met warmte betoonde medeleven.

de Dommelbimd

Excursie van de plantenwerkgroep naar de Dommelbimd ,in Boxtel 8 juli 2020.

De Dommelbimd is een prachtig stukje grond van 6.500 m. aan de Dommel vlakbij Kasteel Stapelen en te komen door de Konijnshoolsedreef naast het JRL te Boxtel.

Een verslag van Sebastiaan Bakker

Het afgelopen jaar heeft de Vogelwerkgroep van Natuurgroep Gestel huismussen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel in kaart gebracht. Dit deden we in het kader van het project om de biodiversiteit rond gebouwen te verhogen. De huismus is na de merel de meest algemene vogel van Nederland. Geschat wordt dat er 500.000 tot wel 1.000.000 broedparen in ons land zijn. Waarom besteden we dan toch speciaal aandacht aan deze soort?
Populatie neemt drastisch af.

Verder lezen?
Lees hier het volledige verslag: broedvogelinventarisatie-huismus-2019.pdf