November 2012, op de Nationale NatuurWerkdag, begon de NatuurWerkgroep (onderdeel van Natuurgroep Gestel) in zijn huidige vorm onder leiding van Gerard Olijslagers en ondergetekende, Gijs Sterks.

De taakverdeling was dat - naast meewerken in het veld - Gerard de praktische zaken deed en ik de administratieve kant. In geval van nood waren we elkaars back-up. Als er gewerkt werd moest een van ons aanwezig zijn voor uitleg, aanwijzingen en assistentie waar nodig.  En voor de koffie, ook niet onbelangrijk. Helaas is Gerard na een langdurig ziekbed op 18 februari 2019 overleden. Zijn taken zijn toen door Alex de Lang overgenomen. Het werk in de tien jaren is heel divers, met het accent toch op knotten en snoeien. De lijst van tien jaar werken (zie de cijfers op de volgende pagina’s) laat allerlei andere klussen zien zoals planken stapelen in de schuur bij Oud Herlaar, fruitbomen snoeien, onderhoud belevingspad bij Kentalis en aanplanten bij ’t Vaantje, aan Dooibroek, in Berlicum en op diverse plaatsen voor Plan Boom. In de loop der jaren is er vanuit Brabants Landschap gewezen op het belang van ARBO zaken, de coördinatoren hebben hiervoor cursus gevolgd.

Als het gaat om dieptepunten in die tien jaren dan denk ik aan het overlijden van Gerard. Ook corona was een dieptepunt omdat zoveel niet doorging, gelukkig slaagden we erin toch wel iets te doen, al was Plan Boom 2020 een ramp voor mij als planner. Anderen noemen ook mijn herseninfarct, sindsdien kan ik niet mee werken en moet ik me - naast planning - beperken tot aanwijzingen geven en toezicht (wat overigens ook een voordeel is). Het aantal ongevallen is beperkt gebleven tot schrammen en kleine verwondingen en iemand die kopje onder in een sloot viel, hij had thuis naar eigen zeggen nog nooit zo lekker gedoucht.

We prijzen ons gelukkig met de vrijwilligers die we in de groep hebben. Gemotiveerde mensen die graag werken volgens onze doelstelling: “Werken in de natuur op een ontspannen en gezellige manier zonder lawaai van machines zoals kettingzagen en waarbij het resultaat het gevolg is, niet het doel”.  We prijzen ons ook gelukkig met het aantal vrijwilligers, waar anderen moeite hebben vrijwilligers te vinden werken wij met een redelijk stabiel aantal mensen. Het langjarig gemiddelde in ongeveer 9 per activiteit. Er zijn enkele vrijwilligers met veel ‘dienstjaren’, ik tel 7 mensen met negen of tien actieve jaren.

De NatuurWerkgroep gaat ook na tien jaar door, zoals deze foto laat zien. Op 28 oktober 2022 zijn we met 15 vrijwilligers begonnen aan de Laan Haanwijk.

De aanwas van nieuwe mensen zorgt ervoor dat het verloop aangevuld wordt. Verloop is er vooral omdat we werken met oudere vrijwilligers, soms ook moeten er keuzes gemaakt worden als andere activiteiten ook aandacht vragen. De groep vrijwilligers is vrij groot, sommigen komen bijna altijd, anderen zijn minder fanatiek of komen incidenteel. Er is plaats voor iedereen.

bijlage: 10 jaar Natuurwerkgroep in cijfers

Tekst en foto: Gijs Sterks