Inleiding

pijpenstrootjePijpenstrootje, niet in de mooiste vorm?! Geeft de openingsfoto van de Plant van de Maand gewoonlijk een eerste kijk op de volledig in bloei zijnde plant, deze maand zien we als introductie de verdroogde vorm. In herfst en winter staat de plant er bij zoals nu op foto 1 is te zien. Ook mijn eerste kennismaking met het Pijpenstrootje was niet erg positief. De excursieleider legt uit dat de Kampina-se heide sterk te lijden heeft aan vergrassing, ja juist veroorzaakt door die vermaledijde plant. Deze maand eens kijken of het altijd zo negatief gesteld is met het Pijpenstrootje.

Lees meer: Plant van de maand november

 

 

Inleiding

Gewone salomonszegelKleuren kleuren de herfst. Als eerste denken we dan aan de diverse kleuren van de boombladeren. Er is echter meer aan kleur in de natuur te ontdekken.
De foto vestigt de aandacht op het geel van de afstervende Gewone salomonszegel, daar is het oktober 2021. Nu een jaar verder en weer in de tiende maand letten we opnieuw op de kleurige Salomonszegel, nu uitgebreider als Plant van de Maand.

Lees meer: Plant van de maand oktober