De werkgroep Landschap houdt zich bezig met allerlei ontwikkelingen, vooral in het buitengebied van de gemeente Sint-Michielsgestel. We volgen de plannen en besluiten van de verschillende overheden (gemeente, waterschap, rijk). Soms nemen we deel aan het overleg over deze plannen, soms reageren we schriftelijk. Onze leidraad is daarbij steeds of natuurbelangen in het geding zijn en zo ja, of deze mogelijk in het gedrang komen. Dat geldt ook voor (bouw)plannen van individuele burgers of bedrijven.
Los van diverse op zich staande lokale plannen, zijn langlopende projecten waar we nu bij betrokken zijn: het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor onze gemeente, de discussie over de Groene Ring rondom 's-Hertogenbosch (en daarmee de toekomstige functie van het gebied Kloosterstraat), de discussie over het nieuwe bomenbeleid.
Mocht u vragen hebben over een van deze of andere onderwerpen op dit terrein, neem dan gerust contact op met onze secretaris.

Lees ook de nieuwsbrief van mei 2021 met actuele berichten over natuur en landschap.

 

Bomen zijn van essentieel belang voor een gezonde leefomgeving. Door hun grootte en hun lange levensduur zijn bomen vaak generaties lang beeldbepalend voor een buurt of gebied. Zij spelen daarbij een belangrijke sleutelrol in het ecosysteem door van hun wortels tot aan hun kruin  onderdak en voedsel te bieden aan honderden micro-organismen, plant- en diersoorten. Daarnaast helpen ze water langer vast te houden in de bodem, zorgen ze voor verkoeling (tot wel 15 graden koeler) en verhogen ze de leefbaarheid van de omgeving waarin zij staan.