Twee maal per jaar is er sprake van grootscheepse vogeltrek en het is daarmee een van de indrukwekkendste gebeurtenissen in vogelland. Het is een boeiend en complex fenomeen en dus niet onder één noemer te vangen. Zo zijn er vogels die middels een non-stopvlucht hun reis volbrengen. Bij andere soorten is de tocht veeleer een geleidelijk proces waarbij het doel a.h.w. stapsgewijs bereikt wordt. Op 8 mei geeft Gerard Compiet een boeiende lezing over dit fenomeen.

Herfst en lente
In de herfst verlaten veel vogels hun broedgebieden en beginnen aan de grote trek. Het doel van hun bestemming is vaak West en Zuidwest-Europa, maar in sommige gevallen ook Afrika. Tijdens deze herfsttrek verdwijnt een groot deel van de Nederlandse vogels, daarnaast vindt er boven ons land massale doortrek plaats van vogels uit Scandinavië en Oost-Europa. In de lente is er opnieuw sprake van vogeltrek. Veel vogels komen nu vanuit hun overwinteringgebieden weer terug naar hun noordelijker gelegen broedgebieden.

Opportunisten
Sommige vogels gaan in de herfst al onderweg als de omstandigheden ogenschijnlijk nog gunstig zijn, d.w.z. terwijl het weer nog uitstekend is en er nog volop voedsel voorhanden lijkt. Zij reageren op het korter worden van de dagen en gehoorzamen a.h.w. aan een soort interne klok. Andere daarentegen zijn ware opportunisten. Zij maken pas aanstalten als het winterweer echt voor de deur staat en zorgen daarbij de vorstgrens voor te blijven.

Tijdens de presentatie besteedt Gerard in elk geval aandacht aan:

  • hoe vogels zich voorbereiden
  • hoe de trekroutes lopen
  • hoe vogels zich oriënteren
  • welke gevaren ze tegenkomen
  • waarom er een dag- en nachttrek is
  • wat voor invloed de klimaatverandering heeft op de vogeltrek

Verder zullen vooral vogelsoorten onder de loep genomen worden die tot de talrijkste doortrekkers in onze contreien behoren. Bovendien worden tips gegeven hoe je vogeltrek het best kunt waarnemen en waarop je moet letten als je overtrekkende vogels op naam wilt brengen. Hopelijk word je door deze lezing uitgedaagd om zelf in het daartoe geëigende seizoen het vrije veld in te gaan om de vogeltrek mee te maken, ja te ondergaan.

_____________________________________________ 

wanneer : 8 mei
waar :     

Meander, Meanderplein 1,
Sint-Michielsgestel (achteringang)  

aanvang :

20.00 uur

meer informatie : Michel van de Langenberg
    T 06-224 329 41
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
kosten   € 2 voor niet-leden
aanmelden   aanmelden is niet nodig