Natuurgroep Gestel is een actieve vereniging die zich sinds 1993 inzet voor natuur en landschap in alle kernen en in het buitengebied van Sint-Michielsgestel. We willen zowel leden als niet-leden bewust maken en laten genieten van de natuur om ons heen.
Er zijn excursies en activiteiten voor alle leeftijden, van scholenprojecten en de JeugdNatuurgroep tot Seniorenwandelingen. We organiseren lezingen en cursussen, en doen werkzaamheden in de natuur (NatuurWerkgroep). De Plantenwerkgroep en Vogelwerkgroep hebben vrijwel wekelijks bijeenkomsten en activiteiten en zijn de werkgroepen bij uitstek waar het om waarnemingen en inventarisaties gaat.

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over actuele onderwerpen waar Natuurgroep Gestel mee bezig is op het terrein van natuur en landschap en versterking van de biodiversiteit in het bijzonder.

In 2018 hebben we ons visiedocument aan de raadsleden gepresenteerd; dat is sindsdien leidraad geweest voor onze communicatie naar de gemeente – waaronder het halfjaarlijks bestuurlijk overleg – en andere stakeholders. Eerder is er tussen Natuurgroep Gestel en de gemeente Sint-Michielsgestel een convenant gesloten waarin de samenwerking wordt gedefinieerd.

Lees meer: Actuele berichten over natuur en landschap.

 

De Groene Verbinding is de natuurvisie in hoofdlijnen van de Natuurgroep Gestel genaamd 'De groene verbinding'.


Onder begeleiding van een ervaren IVN-natuurgids van de Natuurgroep Gestel kan men in Sint-Michielsgestel en nabije omgeving verschillende wandelingen op enkele historisch rijke landgoederen maken.

Denk daarbij aan het nabij Zonnewende gelegen landgoed Zegenwerp, Venrode en landgoed Haanwijk. Cultuurhistorie in combinatie met een rijkdom en flora en fauna. Voor jong en oud valt hier van alles te beleven.