1. Stimuleringsregeling Landschap Regeling voor boeren en buitenlui
  De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Lees hier meer over deze regeling.

 2. Stimuleringsregeling Landschap Beschrijving van de gesubsidieerde elementen
  In deze brochure staat een korte beschrijving van landschapselementen uit de stimuleringsregeling landschap zoals een houtsingel, bomenrij of knotboom. En van de waterelementen zoals een poel, infiltratiegreppel of natuurvriendelijke oever en kruidenranden zoals de wilde bijenrand, patrijzenrand of botanische graslandrand. Lees hier meer over deze regeling.

 3. Inspiratiegids Groene regelingen Overzicht subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijke gebeid
  De provincie investeert flink in het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit. De provincie heeft verschillende regelingen om particulieren hierbij te ondersteunen. De verschillende provinciale regelingen staan uitgewerkt in deze gids. Klik op deze link om de gids te openen.

 4. Inspiratie- en informatiegids Natuur & Ondernemen Ondernemend natuurnetwerk in Brabant: Kansen, aanpak en voorbeelden
  Heb je concrete ideeën om (ondernemende) nieuwe natuur aan te leggen? Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van (ondernemende) nieuwe natuur. Je kunt subsidie aanvragen voor de kosten die gemoeid zijn met de verwerving van de grond en de inrichting en de uitvoering van jouw ondernemende natuurplan. Klik op deze link om de gids te openen.

 5. Inspiratie- en informatiegids Puur Natuur Samen werken aan één natuurnetwerk in Brabant: Kansen, aanpak en voorbeelden
  Benieuwd naar succesvolle voorbeelden van nieuwe natuur in Brabant? De provincie heeft een selectie gemaakt van interessante projecten die met steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn of worden gerealiseerd. In dit document lees je over projecten die zijn uitgevoerd door of in samenwerking met onder meer:
  * particulieren;
  * natuurorganisaties;
  * landgoedeigenaren;
  * gemeenten.
  Wellicht brengen ze jou op ideeën of motiveren ze jou om jouw plannen door te zetten. Klik op deze link om de gids te openen.