Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bosje ter grootte van een tennisbaan. Een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het idee daarvoor is ontstaan in India. Natuurlijke inheemse bossen worden herstelt om de biodiversiteit te bevorderen, juist op plekken waar niet veel ruimte is.


De bedoeling is dat deze minibosjes aantrekkelijke plekken worden voor de buurtbewoners, van alle leeftijden. Het brengt natuurbeleving dichterbij en wakkert de nieuwsgierigheid van mensen aan om de natuur in eigen leefomgeving beter te leren kennen. En zelf ook bewuster om te gaan met ons ecosysteem. Ook een klein bos kan een positieve bijdrage leveren aan onze gezondheid, niet in de laatste plaats door het verminderen van de warmtestress.

In ons eigen tiny forest, het BeekjesBos, staan nu 31 verschillende soorten inheemse bomen en planten. Hieronder een kort overzicht:

Kroonlaag
Zwarte Els (Alnus glutinosa), Zomereik (Quercus robur), Kleinbladige Winterlinde (Tilia cordata), Wintereik (quercus petraea), Gewone Es (Fraxinus excelsior), Zomerlinde (Tilia platyphylos)

Boomlaag
Haagbeuk (Carpinus betulus), Zoete kers (Prunus avium), Veldesdoorn (Acer campestre), Inlandse Vogelkers (Prunus padus), Ruwe berk (Betula pendula), Zachte Berk (Betula pubescens), Schietwilg (Salix Alba), Wilde Peer (Pyrus Communis)

Subboomlaag
Eenstijlige Meidoorn (Crataegus monogyna), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Tweestijlige Meidoorn (Crataegus laevigata), Wilde Appel (Malus sylvestris), Krent (Amelanchier lamarckii)

Heesterlaag
Gele kornoelje (Cornus mas), Rode Kornielje (Cornus sanguinea), Hazelaar (Corylus avellana), Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Wilde Liguster (Ligustrum vulgare), Wegedoorn (Rhamnus catharticus), Vuilboom (Rhamnus frangula), Hondsroos (Rosa canina), Vlier (Sambucus nigra), Gelderse roos (Viburnum opulus), Egelantier (Rosa canina), Brem (Cytisus scoparius)

Voor meer informatie bekijk onderstaande youtube filmpjes:

Tiny Forest voor particulieren: https://youtu.be/nSKFjohBvh4
8 Tiny Forests van Almere: https://youtu.be/OuH2p2yDOx8
Groei van een Tiny Forest in Beeld: https://youtu.be/9k-lXaVaU1s