Kijken door de ogen van een vlinder …

Na de ingelaste ledenvergadering stonden twee enthousiaste dames van de Vlinderstichting (Ineke Radstaat en Annette van Berkel) klaar om ons (ruim 30 aanwezigen) bij te praten over vlinders en (kort) over libellen.  Ineke verzorgde de lezing (zij verving Kars Veling) en Anna demonstreerde in de pauze en na afloop de meetnet-app van de Vlinderstichting.

Geen garanties …

Terwijl we onderweg al enkele ooievaars zagen die hun ontbijt aan het verzamelen waren, gingen we eerst naar twee locaties in de Dordtse Biesbosch. Beter gezegd naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch: gebieden waar de afgelopen jaren landbouwgebied omgezet is naar natuur.
De eerste stop was de vogelbunker aan de Tongplaat, een kwartiertje lopen vanaf de Zuidhaven.

In de vooraankondiging van deze maandelijkse kinderwandeling in de natuur van Sint-Michielsgestel stond het volgende te lezen:
Ruim jij elke dag je kamer op? Neem eens een voorbeeld aan de paddenstoelen! Elke dag helpen ze de natuur een handje doordat ze afgevallen bladeren en dood hout opruimen. Meer weten over deze uitslovers?

Voordat de Jeugdnatuurgroep op zaterdag 4 september weer van start zou gaan, was het idee van Michel om eerst maar eens poolshoogte te nemen van de situatie op de plek waar we de deelnemertjes naar toe willen brengen. Zijn er nog steeds plekken waar de kinderen hun schepnetjes te water kunnen laten om vervolgens de vangst te kunnen bewonderen en hoe ziet het ven eruit?

Verslag A.L.V. Natuurgroep Gestel 30 juni 2021

  1. Opening en mededelingen.
    Angela heet de aanwezigen van harte welkom en zegt blij te zijn dat we na zo lange tijd weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Zij bedankt alsnog Peter Janssen die vorig jaar afscheid nam als bestuurslid en stelt de nieuwe bestuursleden voor die vorig jaar benoemd zijn, te weten Peter Louwers die inmiddels ook voorzitter is van de werkgroep Landschap en Chantal Dietvorst, ook lid van de werkgroep Landschap en binnen het bestuur belast met externe relaties. In deze opening gedenkt Angela ook onze oud-voorzitter Wopke Wijngaard die vorig jaar overleden is. Wopke heeft bijzonder veel betekend voor onze vereniging, waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen blijven. Zijn vrouw Hennie spreekt een dankwoord uit aan het bestuur en de leden voor de steun en het met warmte betoonde medeleven.

Ook Natuurgroep Gestel heeft een bijzonder jaar achter de rug en dat komt in het jaarverslag vanzelfsprekend ook een aantal malen terug.